Türkçe   English
ISAPA 2013

Bülten Sayı 1
ENGELLİ BİREYLER İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE BÜLTENİ SAYI:1, YIL: 2009
NAFAPA 2012
 

 
EBFAD KURULUŞ

Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Derneği, Türkiye'de yasal olarak engelli olarak hizmet/eğitim alma hakkında sahip bireylere yönelik fiziksel aktivitelerin teorik ve uygulama alanında gelişimini desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla 2009 yılında kurulmuştur. Derneğin kuruluşu 24-28 Temmuz 2007 tarihlerinde Rio Claro - Brezilya'da düzenlenen "Uluslararası Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Sempozyumu (ISAPA)"na dayanmaktadır. Bu sempozyum sırasında; engellilerde fiziksel aktivite alanının önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Claudine Sherrill'in girişimleri sonucu "Uluslararası Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Federasyonu (IFAPA)" nun kurumsal yapısına Türkiye'nin de katılımı sağlanmıştır. Asya (www.asape.org), Kuzey Amerika (www.nafapa.org) ve Avrupa'da kurulan (www.eufapa.upol.cz) engelli bireyler için fiziksel aktivite topluluklarının temsilcilerinin de IFAPA'nın çatısı altında yer almaları, ve yoğun işbirliği ile pek çok projelere imza atmaları, Ortadoğu'da da benzer bir yapılanmanın yararlı olacağı düşüncesini doğurmuştur. Sempozyumu takiben yapılan genel kurulda; Doç. Dr. Dilara Özer Ortadoğu Temsilcisi olarak yönetim kuruluna katılmıştır. 2011 yılında Paris'te düzenlenen IFAPA genel kurulunda Ortadoğu temsilciliğine Dr. Mehmet Ata Öztürk, ISAPA 2013 Sempozyum başkanlığına da Dr. Dilara Özer getirilmiştir.
 
2007 yılından günümüze; derneğe katılan öğretim elemanı sayısında hızlı bir artış olmuştur. Bu süreç içinde internet üzerinden de "Özel Sporcular" adı altında bir iletişim grubu kurulmuş ve alanda çalışan 400'e yakın öğretim elemanı, öğretmen ve öğrenci bir araya gelmiştir.
 
Derneğe üyelik, mesleki gelişim ve ülkemizde engelliler için beden eğitimi ve spor alanındaki çalışmaların yüksek kalite standartlarını yakalayabilmesi açısından önem taşımaktadır. İyi bir örgütlenme ile ülkemizde engelli bireylerin yaşam kalitelerini artıracak bilimsel ve uygulamalı çalışmaları desteklemek, kanıta dayalı yöntemlerin ülke çapında kullanılmasını sağlamak, yaygın mesleki birliktelik ile yeni uygulamalar geliştirmek mümkün olabilecektir.
 
IFAPA NEDİR?

IFAPA, tüm yetenek düzeyindeki bireyler için spor, hareket ve egzersiz bilimlerinin tüm yönleri ve engelliler için beden eğitimi ve spor hakkında bilgiyi destekleyen, geliştiren ve yayan uluslararası mesleki bir organizasyondur. Engelli ve engelsiz çocuklar için beden eğitimi ve spor, dans ve yaratıcı sanatlar, spor antrenmanları ve yarışmaları, serbest zaman eğitimi, psikomotor terapi, kineziyoloji, tıp, beslenme, rehabilitasyon, terapik rekrasyon, özel eğitim, iş uğraş terapisi, fiziksel terapi, gerontoloji, spor psikolojisi ve daha pek çok farklı disiplinlerden araştırmacılar, pedagoglar, bilim adamları ve öğrenciler IFAPA' ya üye olabilmektedir. Üyelere, yılda 1-2 kez Human Kinetics tarafından basılan ve uluslararası indekslerce taranan Adapted Physical Activity Quarterly (APAQ) isimli hakemli dergi gönderilmektedir. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerinde düzenlenen konferanslar için indirimli ücretlerden yararlanma olanağı sağlanmaktadır. Üyelik, meslek elemanlarına araştırma, teori, modeller, felsefe ve uygulamaları paylaşmayı amaçlayan dünya çapındaki bilgi ağının bir parçası olma ve gelecekteki engelliler sporu ve özel gereksinimli bireyler için beden eğitiminin güçlenmesine katkıda bulunma fırsatı vermektedir.